HİLYE-İ ŞERİF İCAZETNAME ( h.1262)

Hilye-i Şerif Formunda İcazetname. Hicri 1262 / M. 1845 tarihli. 47x35 cm. İcazeti Alan : Ali Şükrî . İcazeti Veren : Yusuf Attaî
*Yazı kalitesi , tezyinatı ve dönemi itibariyle nadir hilye icazetlerinden olup koleksiyonluk bir eserdir.

Price: 300,000 TL

V.A.T.: 54,000.00 TL Total Amount: 354,000.00 TL