HAFIZ HASAN TAHSİN EFENDİ (1851-1914)

Sülüs Nesih Hilye-i Şerif, imzalı, Hicri 1312 / Miladi 1894 tarihli, 40*31 cm