UĞUR TÜTÜNCÜ

Hatlı Kompozisyon, Tuval üzeri yağlıboya, "Nun.Kaleme ve satır satır yazdıklarına andolsun!" (Kalem-1) , 80*65 cm, imzalı