YILDIZ DAMGALI ÇİFT ÇEREZLİK

Yıldız damgalı çift çerezlik, Hicri 1310 / Miladi 1892 tarihli, Uzunluk: 21.5 cm Genişlik: 11 cm