İBRAHİM SAFİ (1898-1983)

"Kasımpatılar". 80 x 60 cm. İmzalı. Tuval üzeri yağlıboya.