• Cancel
    Filter
Filter

6.Online Resim ve Hat Müzayedesi

VI. Online Müzayede'de yer alan resimler Yüksek Ressam/Restoratör BAYRAM KARŞİT tarafından ekspertiz edilip onaylanmıştır. VI. Online Müzayede 3 OCAK PAZAR günü saat 13:00'dan itibaren CANLI olarak devam edecektir. Her lotun ekranda kalma süresi 30 saniyedir. Lotlar sıra ile satışa çıkacak ve son 10 saniyede teklif gelmesi halinde her lot 20 saniye daha uzayacaktır. Bilgilerinize arz olunur.

Lot: 1 » Resim

SABRİ BERKEL

İki Figür, imzalı, kağıt üzeri yağlıboya, 10.5 x 14.5 cm NOT: Yüksek Ressam/Restoratör Bayram Karşit onaylıdır.

*Eserin 70x100 ebatlarındaki bir benzeri ENLEM 80 yayınları "Sabri Berkel" katoloğunda Resim 137 olarak yayınlanmıştır."

Details
Lot: 3 » Resim

SABRİ BERKEL

Soyut Kompozisyon, imzasız, karton üzeri yağlıboya, 14.5 x 19 cm NOT: Yüksek Ressam/Restoratör Bayram Karşit onaylıdır.

*Eserin 70x100 ebatlarındaki bir benzeri ENLEM 80 yayınları "Sabri Berkel" katoloğunda Resim 143 olarak yayınlanmıştır."

Details
Lot: 23 » Hat

AHMED KAŞİF

Sülüs Nesih Kıta, imzalı, hicri 1204/ miladi 1789 tarihli, Hadis-i Şerif yazılı, 20x33 cm

"Dünyada bir garip veya yolcu gibi ol. Kendini kabirdekilerden kabul et.Sabaha çıktığında akşama çıkacağından söz etme.Akşama çıktığında da sabaha çıkacağından bahsetme."

Details
Lot: 24 » Hat

NURİ EFENDİ

Sülüs Nesih kıta , Hadisi Şerif yazılı, 19.yüzyıl, imzalı, 23X33 cm

"Kaderiyye bu ümmetin Mecusileridir.Hasta olduklarında ziyaretlerine gitmeyin, öldüklerinde şehadette bulunmayın.Salat ve Selam yaratılanların en şereflisi Allah Rasulunün ve Al ve ashabının üzerine olsun" (Kaderiyye:Kader inancını reddeden düşünce ve inanç akımı)

Details
Lot: 25 » Hat

AHMED REFET EFENDİ (ö.1949)

Sülüs Nesih Kıta, imzalı, Hicri 1356 / Miladi 1938 tarihli, 22x30 cm

Resulullah (s.a.v.) buyurdular ki: Her kim inanarak ve karşılını Allah’tan (c.c.) bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır. Beş vakit namazı kılar, Ramazan orucunu tutar, mallarının zekatını verir, emirlerinize itaat ederseniz Rabbinizin cennetine girersiniz. Nebi (a.s.) buyurdu: Ne varlıklı kişi için ne de kuvvetli ve sağlam kişi için sadaka helal değildir, kendine yetecek kadar malı, çalışmak için gücü kuvveti yerinde olana da sadaka helal değildir. Resulullah (s.a.v.) buyurdular ki: Üç kişi dışında vefat eden ademoğlunun ameli kesilir. Sadaka-i cariye, istifade edilen ilim, kendisine dua eden hayırlı evlat

Details
Lot: 27 » Hat

AHMED ŞÜKRİ EFENDİ

Sülüs Nesih Kıta, hicri 1319 tarihli, imzalı, Hadis-i Şerif yazılı, 20.5x29 cm

"Nebi Aleyhisselam buyurdu ki: Bana insanların en sevgilisi Aişe (r.a.) adamlardan da O’nun babası sevdirildi."

"Ahmed Şükri Efendi hüngar çavuşlarındandır.Terceme-i hali ve vefat tarihi malum olmayan hattatımızın bilinen eserlerinden güzel yazdığı anlaşılmaktadır.Çok nadir çıkan kıtalarından birinin ketebesinde Bakkal Arif'in talebesi olduğunu belirtmektedir."

Details
Lot: 28 » Hat

ÇIRÇIRLI ALİ (Ö.1902)

Celi Sülüs İstif, imzalı, "Allah'ı hamd ederek O'nu tüm noksanlıklardan tenzih ederim, yüce azamet sahibi Allah'ı tenzih ederim" Ebat: 25*45 cm. Meşhur hattatın yazı kalitesi yüksek, mükemmel kondüsyonda ve müzelik bir eseridir.

"Hüsn-i hattı Şefîk Bey’den meşketmiş ve Kazasker Mustafa İzzet Efendi’den de istifade ile celi sülüste zamanın önde gelenlei aasına girmiştir. Bilhassa oluşturduğu terkib ve tertiblerle dikkati çeken Çırçırlı Alî Efendi’nin “Rabbiyessir” istifini gören Kazasker Efendi’nin, hocası nezdinde onu övüp takdir ettiği dahi nakledilmektedir.
Öte yandan onunla anlaşamayan Sâmî Efendi dahi, hüsn-i hattaki kudretini itiraf etmekten çekinmemiş, bir gün çırağı Hatib Ömer Vasfî Efendi ile birlikte Saraçhâne’deki cami’in önünden geçerken, kapı üzerindeki yazısını işaret ederek: “Herif ustadır. Hele şu yazıya bak. Sakın bir şeyine itiraz etme. O, senin gibi ikide bir yalayub yazanlardan değildir.” demiştir. "(İsmail Orhan yazısından alıntıdır)

Details
Lot: 29 » Hat

MEHMED NURİ SİVASİ (ö.1935)

Gubari Hat Levha, ketebeli, hicri 1349/miladi 1930 tarihli, 35x30 cm, Mevlevi sikkesi formunda, "Ya Hazreti Mevlana Muhammed Celaleddin-i Rumi Kuddise Sirruhu's Sami" "Subhanallahi ve bihamdihi-Sunhanallahül Azim" yazılı. Meşhur hattatın nadir bulunur koleksiyonluk yazılarındandır.

"Hüsn-i hattı çocukluk çağında iken Abdullah Rüşdî Efendi nâmında bir hattattan meşkederek icâzet almış olan Mehmed Nûrî Sivâsî, yukarıda beyân edildiği üzere gubârîde mâhir bir hattat idi. Bilhassa meşhur hattatların yazılarından istifâde ederek, bunlardan çıkardığı kalıpların içlerini büyük bir sabırla, Yasin ve Bakara gibi sûrelerle dolduran hattatımız, hat san‘atında nev’-i şahsına münhasır bir ekol oluşturmayı başarmıştır. 

Üsküdar Yeni Vâlide Cami imâmı Necmeddîn Okyay’ın naklettiğine göre, 1910 senesinde bir gün Üsküdar’a geçmiş olan Sâmî Efendi, namaz için tilmizinin görev yapmakta olduğu cami’e girmiş. O esnâda camide bulunan Mehmed Nûrî Sivâsî’yi üstâd-ı bî-nâzire takdîm eden Necmeddîn Okyay’ın ricâsı üzerine yazılarını tedkîk eden Sâmî Efendi, hayretini gizleyememiş ve açık sözlülüğü ile şu cevabı vermiş: Çıldırmadan yazılmaz. 

Gerçekten de büyük bir sabır gerektiren bir sürecin ürünü olan âsârı incelendiğinde, Sâmî Efendi’ye hak vermemek mümkün değildir. Bâb-ı Meşihât menşe’li olduğundan daha ziyâde ta’lik yazı kalıpları kullanmış olan Mehmed Nûrî Sivâsî’nin en özgün çalışması ise, hiç şüphesiz Türk bayrağının ay-yıldız kombinasyonu üzerine yaptığı çalışma olup müte’addid nüshâsını vücûda getirmiştir. Vakıf Hat Sanatları Müzesi başta olmak üzere müzelerde ve özel koleksiyonlarda çok sayıda levhâsı bulunmaktadır."

Details
Lot: 30 » Resim

YAKUP CEM (d.1941)

Deri üzerine hatlı kompozisyon, "Rızık Allah'tandır" yazılı, imzalı, 60x40 cm. Sanatçının eski dönem nadir işlerinden olup koleksiyonluk bir eserdir.

"1949 yılında İran’ın Tebriz şehrinde doğdu. Çocukluğundan beri resme olan büyük tutkusu, daha sonra ünlü bir sanatçı ve hoca olan Hacı İslamiyan`ın yanında pekişti. Büyük beğeni toplayan tezhip, minyatür ve resim çalışmalarıyla; İngiltere’de Oxford, Paris`te Osmanlı`nın Kuruluşunun 700. Yılı etkinlikleri kapsamında, Los Angeles Fullerton`da (California State Art University) ve New York`da sergiler açtı. Pek çok karma sergide eserleri sergilendi. Bir süre Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi`nde öğretim üyeliği de yapan sanatçı, son yıllarda çalışmalarını Amerika’da sürdürmektedir."

Details
Lot: 31 » Resim

YAKUP CEM (d.1941)

Deri üzerine hatlı kompozisyon, Enfal Suresi 41.ayet yazılı, imzalı, 45x30 cm. Sanatçının eski dönem nadir işlerinden olup koleksiyonluk bir eserdir.

"1949 yılında İran’ın Tebriz şehrinde doğdu. Çocukluğundan beri resme olan büyük tutkusu, daha sonra ünlü bir sanatçı ve hoca olan Hacı İslamiyan`ın yanında pekişti. Büyük beğeni toplayan tezhip, minyatür ve resim çalışmalarıyla; İngiltere’de Oxford, Paris`te Osmanlı`nın Kuruluşunun 700. Yılı etkinlikleri kapsamında, Los Angeles Fullerton`da (California State Art University) ve New York`da sergiler açtı. Pek çok karma sergide eserleri sergilendi. Bir süre Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi`nde öğretim üyeliği de yapan sanatçı, son yıllarda çalışmalarını Amerika’da sürdürmektedir."

Details
Lot: 45 » Resim

P. JOHNSON

Ayasofya, imzalı, 1950 tarihli, 85x50 cm

"İngiliz ressam P. Johnson'ın İstanbul'da yaşadığı dönemde İbrahim Safi ve Naci Kalmukoğlu ile birlikte resim yaptığı bilinmekte, eserlerinde bu iki sanatçının fırça izlerine rastlanabilmektedir"

Details
previous
Go to Page: / 4
next