• Cancel
    Filter
Filter

8. Koleksiyonluk Resim ve Hat Müzayedesi

VIII. Online Müzayede'de yer alan tüm resimler Yüksek Ressam/Restoratör BAYRAM KARŞİT tarafından ekspertiz edilip onaylanmıştır.

VIII. Online Müzayede 17 MART ÇARŞAMBA günü saat 21:00'dan itibaren CANLI olarak devam edecektir.  Her lotun ekranda kalma süresi 30 saniyedir. Lotlar sıra ile satışa çıkacak ve son 10 saniyede teklif gelmesi halinde her lot 20 saniye daha uzayacaktır.

Satışa çıkarılan tüm eserler müzayede süresince "Hüsrev Gerede Caddesi No: 52 / 2 Teşvikiye/ Beşiktaş / İstanbul , İSTANBUL ANTİK SANAT" adresindeki ofisimizde görülebilir.

Lot: 14 » Resim

SELAHATTİN TEOMAN(1901-1980)

Natürmort. Duralit üzerine yağlıboya. 61x77 cm. İmzalı.
*Yüksek Ressam / Restoratör Bayram Karşit onaylıdır.

"1920 yılında İstanbul Öğretmen Okulu’ndan mezun olan Selahattin Teoman, Şevket Dağ ve Halil Paşa denetiminde resim çalışmaları yaptı. 1954 yılında Güzel Sanatlar Akademisi Ali Avni Çelebi Atölyesi’ne devam etti. Güzel Sanatlar Birliği’ne üye oldu. Rumelihisarı Müzesi’nde müdürlük görevinde bulundu. İzlenimci anlayışa dayalı peyzajlarıyla tanınan ressamın eserleri arasında, özellikle 1914 Kuşağı ressamlarında tipikleşen Boğaziçi resimleri geleneğini sürdüren tabloları önemli yer tutar. Sanatçı ayrıca, İstanbul görünümleri  ve Topkapı Sarayı’ndan enteriyörler de çalışmıştır. 1980 yılında ABD’de vefat etmiştir. "

Details
Lot: 22 » Hat

MACİD AYRAL (1891-1961)

Celi Talik yazı ile Sadi'nin Hz.Peygamber ile ilgili beyiti yazılı. Ketebeli. Ebru: Mustafa Düzgünman. 26x45 cm. Hicri 1376 / Miladi 1956 tarihli.

"Çeşm-i bedet dur ey bedii şemayil
Mahı meno şemii cemi miri kebail"

"Kötü göz senden uzak olsun ey iyi yüz
 Ey benim ayım toplumun mumu kabilelerin reisi"

 

"Türk hat san‘atının büyük bir buhran yaşadığı geçtiğimiz yüzyılın en ma’rûf hattatlarından biri olan Mâcid Ayral, hüsn-i hattaki kudreti ve imzasız yazıların kime ait olduğunu, tarihi ve dönemine kadar tefrîk edebilecek kadar derin hat bilgisi ile hattâtîn meyânında da bir hayli mu’teber olmuştu. Nitekim Bâb-ı Âlî Caddesi’ndeki yazıhânesi zamanın önde gelen hattatlarının biraraya gelerek, hüsn-i hat sohbetleri yaptıkları bir mahfil hâline gelmişti. 

1953 senesinde emekli olduktan sonra Ankara’dan İstanbul’a dönerek, Güzel San‘atlar Akademisi’nde ve Süheyl Ünver’in Topkapı Sarayı Müzesi’nde kurduğu nakkaşhanede talebeye hüsn-i hat dersleri vermiş olan Mâcid Ayral, yazı tarifindeki açıklığı ve meşk yazımındaki kabiliyeti ile tâlibân meyânında da bir hayli rağbet görmüştür. Hatta bu şöhreti sınırları dahi aşmış, Irak’dan aldığı davet üzerine gittiği Bağdat’daki mesâ’îsi esnâsında da bir hayli şâkird yetiştirmiştir."(Alıntı: İsmail Orman)

Details
Lot: 23 » Hat

AHMED KAŞİF EFENDİ

Sülüs Nesih Kıta, imzalı, hicri 1204/ miladi 1789 tarihli, Hadis-i Şerif yazılı, 20x33 cm

"Dünyada bir garip veya yolcu gibi ol. Kendini kabirdekilerden kabul et.Sabaha çıktığında akşama çıkacağından söz etme.Akşama çıktığında da sabaha çıkacağından bahsetme."

Details
Lot: 27 » Hat

YEDİKULELİ SEYYİD ABDULLAH (1670-1731)

Sülüs Nesih Kıta, imzalı, Hadis-i Şerif Yazılı, 17.yüzyıl, Ebat: 23*31 cm

Samatya’daki İmrahor Cami’nin imâmı Seyyid Hasan Hâşimî Efendi’nin oğlu olarak 1670 yılında Yedikule’de dünyaya geldi. İlk yazı derslerini almış olduğu babasının 1687 yılındaki vefatı üzerine, peder-mânend usulüyle görevini devraldı. Babasının vasiyeti üzerine meşkine Hâfız Osman’dan devam ederek, dört yıl da ondan meşk aldı. 1690 yılında, hocasının “İşte Seyyid Çelebi budur! benden güzel yazar.” şeklindeki medh ü senâsı ile mezun oldu.

Kısa zamanda sergilediği kudret ile Hâfız Osman’ın şivesini daha da mükemmel hâle getirerek, deyim yerindeyse “hâfız-ı sânî” haline gelen Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi, hocasının tavsiyesi üzerine bir müddet Şehzâde Ahmed’in meşk hocalığını yaptı. Şehzadenin cülusundan sonra saraya da nüfuz etmeye başladı ve H. 1120/M. 1708-1709’da Sakazâde Mustafa Efendi’nin vefâtı üzerine, Sultan 3. Ahmed’in iradesiyle Topkapı Sarayı hatt-ı ta’lik muallimliğine tayin edildi.

Haftada bir gün sarayda ve bir günde Yedikule’deki hanesinde talebeye meşk veren, diğer zamanında da İmrahor Cami’nin imâmetini yapan Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi, bu hal üzere iken 10 Eylül 1731 tarihinde vefât etti. Eyüp Bahâriyesi’nde Şâh Sultan Tekkesi’nin karşısındaki mezarlığa defnedildi.

Details
Lot: 28 » Hat

AHMED ŞÜKRİ EFENDİ

Sülüs Kıta, Ayet-i Kerime yazılı, imzalı, 15x23, hicri 1318 tarihli, "Muvaffakiyet Allah'tandır"

"Ahmed Şükri Efendi hüngar çavuşlarındandır.Terceme-i hali ve vefat tarihi malum olmayan hattatımızın bilinen eserlerinden güzel yazdığı anlaşılmaktadır.Çok nadir çıkan kıtalarından birinin ketebesinde Bakkal Arif'in talebesi olduğunu belirtmektedir."

Details
Lot: 29 » Hat

AHMED ŞÜKRİ EFENDİ

Sülüs Nesih Kıta, imzalı, Hadisi-i Şerif yazılı, hicri 1318 tarihli, 20x30 cm, "Allah'tan sakının ve evlatlarınız arasında adil olun"

"Ahmed Şükri Efendi hüngar çavuşlarındandır.Terceme-i hali ve vefat tarihi malum olmayan hattatımızın bilinen eserlerinden güzel yazdığı anlaşılmaktadır.Çok nadir çıkan kıtalarından birinin ketebesinde Bakkal Arif'in talebesi olduğunu belirtmektedir."

Details
Lot: 43 » Resim

SABRİ BERKEL (1907-1993)

"Natürmort". İmzalı. Karton üzerine yağlıboya. 35.5x50 cm. *Yüksek Ressam / Restoratör Bayram Karşit onaylıdır.

*Eserin 55x65 cm ebatlarındaki bir benzeri ENLEM 80 yayınları "Sabri Berkel" kataloğunda Resim 43 olarak yayınlanmıştır."

Details
Lot: 44 » Resim

SABRİ BERKEL (1907-1993)

"Kubbeler". İmzalı. Tuval üzerine yağlıboya. 24x29.5 cm.*Yüksek Ressam/Restoratör Bayram Karşit onaylıdır.

*Eserin 128x130  cm ebatlarındaki bir benzeri Yapı Kredi Yayınları "Sabri Berkel - Dönemler I " kataloğunda 120.sayfada yayınlanmıştır."

Details
Lot: 45 » Resim

SABRİ BERKEL (1907-1993)

"Balıkçılar".İmzalı. Karton üzerine yağlıboya. 23.2x28.5 cm. *Yüksek Ressam/Restoratör Bayram Karşit onaylıdır.

*Eserin 26x33 cm ebatlarındaki bir benzeri ENLEM 80 yayınları "Sabri Berkel" kataloğunda Resim 63 olarak yayınlanmıştır."

Details
previous
Go to Page: / 4
next